Muzyka jest jednym z najstarszych i najbardziej wszechstronnych sposobów wyrażania emocji i idei. Dlatego też nie jest zaskoczeniem, że muzyka jest stosowana w różnych dziedzinach, w tym w medycynie. Jednym z tematów, które często pojawiają się w dyskusjach na temat muzyki i zdrowia, jest to, czy warto puszczać noworodkom muzykę poważną.

Noworodki mają bardzo wrażliwy słuch i są w stanie słyszeć dźwięki już w łonie matki. Jednak ich słuch jest wciąż w trakcie rozwoju, a zatem słyszą one dźwięki inaczej niż dorośli. Noworodki nie są jeszcze w stanie odróżnić wszystkich dźwięków i nie są w stanie skupić swojej uwagi na jednym dźwięku na dłuższą chwilę. Niemniej jednak, muzyka może mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka, zwłaszcza jeśli jest to muzyka poważna.

Wiele badań pokazuje, że muzyka może wpłynąć na rozwój mózgu dziecka. Słuchanie muzyki może pomóc w rozwijaniu pamięci, koordynacji ruchowej, języka i innych umiejętności. Badania pokazują, że słuchanie muzyki może pomóc w rozwoju mózgu dziecka w pierwszych latach życia.

Jednym z argumentów przemawiających za puszczeniem noworodkom muzyki poważnej jest to, że muzyka ta może pomóc w rozwoju emocjonalnym dziecka. Muzyka poważna jest często kojarzona z emocjami takimi jak spokój, harmonia i wewnętrzne piękno. Dzieci, które są przyswajają takie dźwięki, mogą nauczyć się cieszyć pięknem wokół siebie i rozwijać wrażliwość estetyczną.

Jednocześnie, istnieją też pewne ograniczenia, co do słuchania muzyki przez noworodki. Muzyka powinna być łagodna, spokojna i o niskiej głośności, aby nie przeciążać słuchu dziecka. Muzyka zbyt intensywna, głośna lub szybka może wpłynąć negatywnie na rozwój słuchu dziecka i spowodować, że będzie ono mniej wrażliwe na subtelne dźwięki.

Ważne jest również, aby dziecko miało swobodę reakcji na dźwięki i muzykę. Jeśli dziecko wydaje się niespokojne lub niekomfortowe, należy przerwać odtwarzanie muzyki. Nie należy też zmuszać dziecka do słuchania muzyki, jeśli nie ma na to ochoty. Dzieci powinny mieć swobodę wyrażania swoich preferencji.