Buduj relacje z dzieckiem

Buduj relacje z dzieckiem

Dobre zasady budowania relacji z dorastającym dzieckiem:

– Zasada akceptacji.

Dorastający nastolatek ma prawo do własnego życia, nie musi swoim życiem spełniać oczekiwań rodziców.

– Zasada wiarygodności.

Nie należy postępować inaczej, niż się mówi. Co innego wyrażać słowami, a co innego gestami i emocjami. Zachowania rodziców wobec dorastających dzieci powinny być wiarygodne.

– Zasada poszanowania intymności.

Młodzież ma prawo do własnej intymności, której strzeże z całą mocą. Uszanować należy tajemnicę ich kieszeni, szuflad i telefonów.

– Zasada równych zobowiązań.

Dotyczy tak samo nastolatków jak i rodziców. Jeżeli dorastająca osoba podjęła się wykonania czegoś, należy to do końca wyegzekwować. Ale też wszystkie zobowiązania podjęte wobec nastolatka przez rodziców, powinny być realizowane.

– Zasada stabilności.

Poczucie pewności dotyczące tego, co jest dobre, a co złe, daje młodemu człowiekowi wewnętrzną siłę do podejmowania trudnych wyborów.

– Zasada umawiania się.

Polecenia kierowane do młodzieży powinny być formułowane w postaci konkretnych instrukcji, wypowiedzianych głosem spokojnym, ale stanowczym. Bezosobowe mówienie „należy zrobić” lub wydawanie rozkazów jest mało skuteczne.

– Zasada otwartości na informacje.

Rodzice mogą wiele nauczyć się od swoich dorastających dzieci. Można nawet poprosić syna czy córkę o radę i pomoc. W takiej doradczej roli młody człowiek czuje się ważny i odpowiedzialny.

– Zasada humoru.

Narastające napięcie, atmosferę zdenerwowania w domu można rozładować humorem. Wytwarza on dystans wobec problemów.

O nastolatkach z przymrużeniem oka

O nastolatkach z przymrużeniem oka

Nastolatek – nie dziecko i nie dorosły. Zasiedla cały świat. Panoszy się w Internecie. Często żyje stadnie, występuje w grupach i parach. Śmieje się i mówi głośno, a w okresie tokowania zachowuje się wyzywająco i ubiera tak, aby wyróżnić się z tłumu. Często farbuje włosy, robi sobie tatuaże, kolczykuje ciało i maluje twarz w barwy ochronne. Wiele do życzenia pozostawia kultura nastolatka, co prawda słucha muzyki, ale robi to narażając na uszkodzenia słuchu siebie i najbliższe otoczenie. Jego związki miłosne są zwykle przelotne, lecz bardzo burzliwe. Dorośli przedstawiciele gatunku wymyślili szkołę, jako narzędzie które ma socjalizować i przystosować do życia w społeczeństwie, te nieopierzone jeszcze osobniki – jednak pomysł ten jest nietrafiony, ponieważ zgrupowanie w jednym budynku setek nastolatków, to mieszanka wybuchowa. Już lepiej byłoby dla dobra ogółu izolować ich od siebie nawzajem i społeczeństwa. Nastolatek, to egzemplarz przeświadczony o swojej wyższości nad rodzicami i nauczycielami, właściwie nad wszystkimi pozostałymi starszymi i młodszymi osobnikami. Każde nowe pokolenie nastolatków buntuje się tak samo, uważając, że ich kontestacja to świeży powiew w świecie sztywnych zasad dorosłych osobników … i tak historia powtarza się z pokolenia na pokolenie. Na szczęście z bycia nastolatkiem szybko się wyrasta, inaczej los ludzkości byłby poważnie zagrożony.

Stres częstym zjawiskiem

Stres częstym zjawiskiem

Podobnie jak u dorosłych, wśród nastolatków częstym zjawiskiem jest stres. Pojawia się on gdy organizm znajduje się w stanie silnego pobudzenia, wywołanym sytuacją wymagającą mobilizacji.

Z uwagi na poziom natężenia, wyróżnia się trzy rodzaje stresu:

– zbyt niski poziom stresu – objawiający się nudą i apatią,

– za wysoki poziom stresu – uniemożliwiający działanie w sposób zgodny z potencjalnymi możliwościami danej osoby,

– stres na poziomie optymalnym – charakteryzujący się poziomem motywacji umożliwiającym realizowanie zadań i osiąganie zamierzonych celów.

W języku potocznym pojęciem „stres” określamy sytuację, gdy ktoś doświadcza objawów zbyt wysokiego poziomu tego zjawiska. Stres przejawia się zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym.

Objawy fizyczne:

– ból głowy, żołądka lub inne objawy bólowe nie związane z procesem chorobowym,

– drżenie mięśni, – nadmierna senność lub bezsenność,

– brak apetytu lub nadmierny apetyt,

– wzmożona potliwość,- problemy ze strony układu trawiennego.

Objawy psychiczne:

– nadmierna drażliwość, irytacja,

– trudności z koncentracją uwagi,

– problemy związane z pamięcią,

– gonitwa myśli,

– brak wiary w sukces i we własne możliwości,

– zniechęcenie, brak motywacji do podjęcia działania,

– wysoki poziom lęku, trema.

W jaki sposób rodzice mogą pomóc nastolatkowi, który ma problemy w opanowywaniu stresu?

Należy oddziaływać zarówno na strefę fizyczną i psychiczną dziecka. Pomocne będą następujące metody:

Zwiększenie odporności fizycznej poprzez: sport, prawidłowe żywienie oraz odpowiednią ilość snu.

Dbanie o krąg wsparcia społecznego: bliskie relacje rodzinne i serdeczne kontakty z przyjaciółmi.

Rozwijanie zainteresowań i pasji dziecka, których realizacja poprawia samopoczucie, rozwija motywację i umożliwia odnoszenie sukcesów.

Nauka pozytywnego myślenia, traktowania porażki i trudności jako nieodłącznych elementów rozwoju.

Pomoc dziecku w wybraniu i stosowaniu jego indywidualnych metod relaksacji, takich jak np. słuchanie muzyki, spacer z psem, zabawa w ulubioną grę, oglądanie filmu, spotkanie z przyjaciółmi itp. Ważne aby to nastolatek sam wybrał metodę, ponieważ tylko samodzielnie wybrana metoda będzie skuteczna.

W sytuacji gdy sytuacje stresujące często uniemożliwiają nastolatkowi codzienne funkcjonowanie, należy pomyśleć o konsultacji psychologicznej i/lub udziale dziecka w warsztatach antystresowych lub zajęciach relaksacyjnych.